Turizm Stratejileri Derneği Yönetimi

Derneğimizin Aktif Görevde Olan Yönetim Kurulu

Turizm Stratejileri Derneği Yönetim Kurulu

Genel kurul toplantısında daha önce 11 kişi olan yönetim kurulunu 7 kişiye düşürüldü

Dolayısı ile dernek organları üyeleri yenilendi. Yönetim kurulu toplantılarına hem yönetim hem de denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri davetlidir.

Toplantı zamanları bir önceki toplantılarda belirlenecektir.

Asıl üyelerin yk toplantılarina katılımı zaruridir.

YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELER

M.U. Burçay Örün

E. Murat Yığcı

SenaNur Konak Sarıtaş

Erol Işık

Özkan Altıntaş

Semih Selimoğlu

Aslan Tan

YK. YEDEK ÜYELER

Nazlı Hilal Kaya

Volkan Özdemir

Sadık Yoltay

Günnur Tuğba Varol

Oğuz Erçan

Yalçın Aytekin

Milad Rahgozar

DENETIM KURULU ASIL ÜYELERI

Ahmet Tokac

Fikret Bircan

Cem Ünlü

DENETIM KURULU YEDEK ÜYELERI

Esra Baltaş

Emine Demirli

Metin BedirBiri Genel Başkan olmak üzere 11 asil üyeden ve biri Genel Başkan Vekili olmak üzere 11 Yedek üye olmak üzere toplam 22 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulumuza görevlerinde başarılar dileriz. Yönetim kurulumuz ile irtibta geçmek isteyen internet ziyaretçilerimiz'in "*bilgi@turist.org.tr" adresinden irtibata geçmesini rica ederiz.

Üyeler