Hakkımızda

Turizm Stratejileri Derneği

Turizm Stratejileri Derneği olarak bizler “sürdürülebilir” bir turizm anlayışı ile çalışan, öncü ve geleceği öngörmeye odaklı bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Küresel, ulusal, bölgesel ve mikro ölçekte başarılı turizm projeleri araştıran, geliştiren, bulan, üreten, ürettiren ve fikirleri olgunlaştırdıktan sonra eyleme dönüştüren bir proje örgütüyüz.

Çağımızın turizm vizyonuna uygun yenilikçi bir yaklaşımla geleceğin turizmini inşa etme gayesi ile kurulmuş bir fikir ve uygulama merkeziyiz.
Parlak fikirleri, liyakatli bilgiyi, azimli insanları önemseyen, konuşmadan önce dinleyen ve kalbi turizm başarıları için atan insanlarız.

Küresel barış için en büyük silahın turizm olduğuna inanırız.
Turistlerin, kendi sınırlarının ötesindeki yerlere gidip, gören insanlar olarak çok önemli kültür taşıyıcıları olduğuna inanırız.

Sınırlar açıksa ve toplumlar birbirleri ile tanışıp, kaynaşıp, birbirine sevgi ve saygı duyabiliyorsa birbirleri ile savaşmak yerine barış içinde yaşayabilecekleri daha eğlenceli ve mutlu bir dünyanın mümkün olacağını iddia ederiz.

Turizmi sadece finansal olarak değil aynı zamanda uluslararası ilişkilerde kültürel alanda en fonksiyonel bir köprü olduğunu biliyoruz.

Turizm Stratejileri Derneği olarak, bu sektörün potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için turizm ile ilişkili herkes ile yoğun bir temas ve sürekli bir iletişim içindeyiz.

Her ölçekteki turizm faaliyetlerini; sürdürülebilir, doğa dostu ve toplumsal uyum prensipleriyle şekillendirme amacını önemseriz.
Bu vizyonu, bireylerin özgürce ve barış içerisinde yaşamasına katkıda bulunan temel bir felsefeyle harmanlar ve ortak değerler ve ideallerimiz uğruna çalışırız.

Turizmin sektör olarak kabul görmeye başladığı dönemden bu yana, sektörde yaşamış zorlukları analiz ederiz. Geleceğin turizmini inşa etme aşkı, heyecanı ve bilgisiyle gelecek için çalışırız.

Turizm sektörünü meydana getiren tüm bileşenlere ve paydaşlara değer veririz.
Ortak faydayı gözeterek, turizmin her kesiminden gelen görüş ve önerilere açık bir iletişim kabiliyetine sahibiz.

Turizmin geleneksel değerlerini korurken, turistik değerleri kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarabilmek için çalışırız.
Yenilikçi ve vizyoner stratejilerle akılcı projeler ile turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek için hazırız.
Turizm Stratejileri Derneği olarak küresel, ulusal veya yerel tüm turizm envanterini, gelecek nesillere aktarılacak değerli bir miras olarak görürüz.