Turizm Stratejileri Derneği

Hakkımızda

Turizm Stratejileri Derneği

Turizmin dünya barışına ve ekonomisine katkı sağlayacak en önemli sektör olduğunu düşündüğümüz için Turizmi meydana getiren tüm sektör temsilcilerini bir araya getirip, daha nitelikli turizm projeleri geliştirmek ve uygulamak için bir örgütlenmeye gitmeye karar verdik.

Turizm Stratejileri Derneği tam da bu sebeple kurulmuş ve adından da anlaşılacağı üzere Turizm konusunda stratejilr geliştimrmek ve geliştirilen bu stratejilerin en verimli şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Yeni turizm paradigmalarının ve gelecekte şekillenecek olan turizm fırsatlarının keşfedilmesi, küresel ve ulusal turizm planlamalarının araştırılması, günümüzün gerçekleri ile örtüştürülmesi, güncel tuirzim gelişmelerinin gerçek zaman hızla adapte edilmesi için çalışan aktif ve zamanı anlayıp ona uyum sağlamaya çalışan bir sivil toplum örgütüyüz.

Teori ile pratiği bir araya getirmek, sürdürülebilir Turizm politikaları oluşturmak, geçmişi, bugünü ve yarını bir arada harmanlayan bir anlayış ile Turizmin ülke ekonomisine, kültürüne, sanatına ve bilmum toplum yaşamanıa katkı sağlamasını kendisine dert edinmiş bir sivil toplum örgütü.

Turizm konusunda diğer pek çok sivil tolum örgütünde olduğu gibi mesleki örgütlenme şeklinde bir dikey kesit kümesi değil, bilakis, turizmi meydana getiren tüm ana ve alt sektörleri, hatta mikro kümeleri içine kabul eden, gündeme gelen her bir turizm konusunu o konunun hak ettiği en geniş sektör üyelerini bir araya getirerek irdeleyen, sonuca bağlayan, gerektiğinde eleştiren ve yenilikçi plan, proje ve eylemler öneren bir anlayış ile hareket edeceğiz.

Uzay turizmi 'de bizi ilgilendiriyor, Göbeklitepe'de, Karadenizde botanik turizmi de bizi ilgilendiriyor. Sağlık turizmi de, Golf Turizmi 'de ilgi alanımızda, sular altında kalan medeniyetlerde ... Kısacası turizm konusunda bizi ilgilendirmeyen hiçbirşey yok.

Turizm konusunda olumlu projeler geliştirmiş ve işbirliği yapmak isteyen her kişi ve kuruluşun projesine destek olmak, yük almak gerekirse paydaş olmak bizim misyonumuz. Her nerede turizm ile ilgili olarak dernek kurullarımızda değerli bulunan bir proje varsa, o projenin hayata geçmesi için tüm örgütlü gücümüz ile çalışacağız.

Bir kez geldiğimiz bu dünyayı kardeşçesine yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras kalmasını sağlamak için turizmin ve turistik tüm değerlerin ekonomik olarak devamlılığı için hiç durmadan çalışacağız.

Siz de bize katılmak veya turizm konusundaki projenizi veya tespit ettiğiniz bir sorunu, bir fırsatı bizimle paylaşmak isterseniz, hiç beklemeden bizimle irtibata geçin. Zaman kısa ve fırsatlar bizi beklemekle görevli değil.