Turizm Stratejileri Derneği

Derneğimize Üye Olmak İçin Gerekli Kriterler

Fiili ehliyetine sahip, Derneğe üye olması kanunlarca yasaklanmamış, on sekiz (18) yaşını doldurmuş, dernek tüzüğünü, giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi kabul eden ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek kişi; talebi halinde ve DERNEK YÖNETİM KURULU onayı ile derneğe üye olabilir. 

Üyelik kabullerinde turizm sektörü ile ilişki önemsenir. Ancak Dernek faaliyetlerine faydalı olacağı düşünülen turizm sektörünü meydana getiren alt sektörlerde (hukuk, maliye, mühendislik, iletişim, sosyal bilimler vd.) çeşitli mesleklerden başvurular da DERNEK YÖNETİM KURULUNUN başvuruyu onaylaması halinde üyeliğe kabul edilir.

Üyelik başvurusunda bulunan bir kişinin başvuru aşamasında veya üyeliği devam ederken çalışan olması şartı aranmaz. Üyeler, işsiz, emekli, öğrenci veya turizmi meydana getiren sektörlerden birinde profesyonel veya amatör insanlardan oluşabilir.

Dernek üyeliği bireyseldir. Üyeler, herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışıyor olabilir. Dernek üyeliklerinde üye adayların çalıştıkları kurum veya kuruluşlar değil, üye adayı olan kişinin sektör ile mevcut veya potansiyel ilişkileri veya katkıları esas alınır.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile DERNEK YÖNETİM KURULU tarafından turizm sektöründe büyük emeği olduğu düşünülen duayenler DERNEK YÖNETİM KURULU kararı ile ONURSAL ÜYE olarak kabul edilebilir. Onur üyelerinin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.