Turizm Stratejileri Derneği

Turizm İçin Güçbirliği

Turizm Stratejileri Derneği olarak vizyonumuz, holistik bir anlayışla bütünsel çözüm önerileri araştırmak, turizmi meydana getiren paydaşların karşılıklı istişaresine açmak ve turizmin toplam kalitesine fayda sağlayabilecek değerli bir bilgi ve kültür birikiminin oluşmasına katkı sağlanmasıdır.

Turizm Stratejileri Derneğinin vizyonu, turizmi meydana getiren her bir sektör ve alt sektörün, patronajı, yöneticisi ve çalışanlarının görüş ve önerilerinin toplam katkısı ile şekillenir. Turizm için kurulmuş her bir kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve turizme fayda sağlayan her bir bireysel girişimci, Turizm Stratejileri Derneğinin vizyonunu genişleten ufuk bereketinin kaynağıdır.

Bu sebeple, Turizm Stratejileri Derneği, turizm konulu tüm sivil toplum kuruluşlarını kendisine kardeş kuruluş olarak görür ve turizmin tüm paydaşları ile işbirliğine açıktır.

Mezopotamya, Anadolu ve Trakya gibi tarihi misyonu oldukça köklü olan Türkiye Turizminin vizyonu, çağdaş dünyanın avangard turizm projeleri geliştirip uygulayan bir cazibe merkezi, bir turizm  destinasyonu olmasını sağlamak ve bu hedef sürdürülebilir hale getirecek stratejiler oluşturmaktır.

En önemlisi de geliştirilen bu stratejilere gönül, emek, , zaman ve kaynak ayıran paydaşların geliştirilen projelere katma değer sunmalarını sağlamaktır.

Ben değil, biz diyen turizmcilerin sivil toplum örgütü olmak en belirgin vizyonumuzdur.