Turizm Stratejileri Derneği

Mesele başkan olmak değil, ekip olabilmektir.

Semih Selimoğlu

Turizm Stratejileri Derneği Başkanı

Turizm “ben, sen, o” değil, “biz, siz, onlar” meselesidir.


Başarılı turizm projeleri için turizmi meydana getiren tüm sektör ve bireylerin bütüncül ve sürdürülebilir başarılar için kendi pozisyonlarına uygun sağlıklı stratejiler üretilmesi ve gerçekleştirmesi için çalışıyoruz
Bir ekip olmanın gücüyle hareket ediyoruz.
urizm sektörü, otelcilerden rehberlere, restoran işletmecilerinden havayolu mensuplarına, yazılımcılardan tekstilcilere, insan kaynaklarından hukukçulara, yiyecek içecekten mobilyaya, yerel yönetimlerden yayıncılara kadar sayılamayacak kadar çok geniş bir yelpazeye sahip.
Birçok alt sektör, kendi sivil toplum örgütleriyle faaliyet gösteriyor ve bu kuruluşlar turizmin parçası olarak büyük önemlere sahipler.
Ancak genel turizm vizyonu içinde, her birinin önceliği kendi sektörü.
Turizmin ulusal ve global başarısını artırmak adına hareket ediyoruz.
Tüm bu sektörlerin ortak bir vizyon ve hedefler doğrultusunda birbirine destek olup, müşterek faydalar sağlayacak şekilde hareket etmesi için bir inisiyatif başlattık.
Bu inisiyatifte, teknolojiden medyaya, akademisyenlerden bürokratlara kadar turizme katkı sağlayan her alandaki uzmanları bir araya getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.
Amacımız sağlıklı ve sürdürülebilir turizm için başarı potansiyeli yüksek, rasyonel  stratejiler geliştirmek ve yeni çağa uygun turizm projeleri üretmek.
Dünyadaki sürekli değişimlere paralel olarak, turizmde de yenilikçi projeler üretmeyi, bu projelere destek olmayı ve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Birlikte hareket ederek, değişen teknolojiye, beklentilere ve imkanlara uygun projelerle turizmi yeniden şekillendirme gayesindeyiz.
“Tek başına yapılan bir işte başarı mümkün elbette ama birlikte yapılan her işte harika başarılara birlikte imza atabiliriz.”
Bu düsturla, turizm için projeleriniz varsa, bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
Projelerinizi değerlendirmeye alalım, beraber inceleyelim, birlikte dertlenelim.
Bizim bilmediklerimizi bilenleri davet edelim, gerekli destekleri sağlayalım ve müşterek sinerjimizle hayata geçirelim, başarıya ortak olalım.
Sadece kendi projelerinizi göndermekle sınırlı kalmayın.
Bizi takip edin. Projelerimizi inceleyin, inceleme ve araştırma ekiplerimize katılın.
Sizin de deneyimlerinizden, vizyonunuzdan, bilgi birikimlerinizden, ilişkiler zincirinizden istifade etmemize izin verin.
Her başarı, katkıda bulunan her bireyle daha anlamlıdır.
Bizler, turizmin geleceğini şekillendirmek için buradayız ve sizinle birlikte daha da kuvvetliyiz.
Asıl hedefimiz, sadece mevcut pastadan pay almak değil, bu pastayı hep birlikte daha da büyütmek.
Gelin, birbirimizden güç alıp, birlikte başaralım.
Gelin geleceğin turizmini birlikte inşa edelim.,

Detaylar