Turizm Stratejileri Derneği

Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. - (Socrates)

Turizm Stratejileri Derneği, günümüzün ve geleceğin turizm politikalarına ve uygulamalarına olumlu katkı sağlamak için, turizm odaklı bir düşünce kuruluşu olarak holistik bir anlayış ile örgütlenmiş bir sivil toplum kuruluşudur.

Yerel, bölgesel, ulusal, küresel ve evrensel çaptaki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, doğaya saygılı ve toplum ile uyumlu bir anlayış ile örgütlenmesinin,  özgür ve mutlu bireylerin barış içinde yaşamasına katkı sunacağını ilke edinen bir felsefeye sahiptir.

Turizm Stratejileri Derneği, turizmin bir sektör olarak kabul gördüğü yakın tarihimizden bugüne kadar, sektörde yaşanan olumsuzlukları irdeleyerek, geleceği inşa etmenin gayesi, heyecanı ve bilinci içinde çalışır ve turizmi oluşturan, bütünleşik evrenin tüm paydaşlarını önemseyen,  turizmden beslenen, turizmi oluşturan tüm paydaşların ortak müştereğinde toplam faydayı önemseyen bir anlayış ile hareket eder.

Turizmi meydana getiren her kesimin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenen ortak akılın geliştirdiği rasyonel projeler ile ilgilenir.

 Turizmi oluşturan her değere ve geleneklere önem vermenin yanı sıra, yenilikçi ve fütüristik anlayışlar ile turizmin geleceğini şekillendirme iddiası ile hareket eder.

Turizm Stratejileri Derneği, turizm değerlerini oluşturan zenginlikleri olabildiğince çok sayıda insanın etkileşimine sunarken, tüm turizm envanterinin gelecek kuşaklara da devredilecek değerli bir miras olduğu gerçeğini asla unutmaz ve ‘’Turizm’de hep biriz’’ sloganıyla hareket ederek, turistleri, yerleşik halkı ve tabiatı oluşturan tüm canlıları, ayrıca kamuyu ve turizme hizmet etmek üzere yola çıkan özel sektörü, aynı amaç ve gayenin farklı hak sahipleri olarak kabul eder.

Detaylar