Turizm Stratejileri Derneği

Turizmde memnun turist en büyük kazançtır.

Turizm başarısı sadece turizm alanında faaliyet gösteren firmaların ticari başarısı ve sayısal kazançları ile ölçülemeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Turistlerin her birinin yaşayacağı olumlu / olumsuz her türlü deneyim, turizm ile ilgili en önemli başlıktır.

Turizm Stratejileri Derneği, global bir bakış açısıyla tüm dünyada turizmi destekler. Her bir ülke ve bölgenin eşsiz turistik değerlerini koruma ve tanıtma gayesiyle, sürdürülebilir turizm projeleri geliştirmeyi ve bu projeleri hayata geçiren birey ve kuruluşlara destek olmayı amaçlar. Ayrıca, turizmin geleceğini şekillendirecek politikalara katkıda bulunma, paydaşların hedeflerini zararsız ve faydalı bir şekilde birleştirme arzusundayız.

Turizmin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal etkisi büyüktür. Turizmin dünya barışına olan pozitif etkisine inanarak, bu vizyonla projeler geliştiriyor ve destekliyoruz. Sınırların ve yasakların aşıldığı, kültürlerin birbirini daha iyi anladığı bir dünyada, turizm barışın elçisidir.

Turizm Stratejileri Derneği’nin vizyonu, turizmi bir bütün olarak ele alarak turizmi meydana getiren tüm sektörlere turizmin geleceğinde rol alabilecekleri olumlu projeler sunmaktır.

Turizm, sektörünün her kademesinden gelen görüşlerle şekillenir. Sivil toplum örgütleri, kurumlar ve bireylerin hepsi bu vizyonun bir parçasıdır.

Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri, modern turizm projeleriyle buluştuğunda eşsiz bir potansiyele dönüşüyor. Bu potansiyelin tam anlamıyla farkında olarak, sürdürülebilir ve yenilikçi stratejiler geliştiriyoruz. Birlikte daha büyük başarılara imza atıyoruz! “Biz” anlayışıyla tüm turizm paydaşlarıyla el ele çalışıyoruz.

Sadece bir ülkenin değil, evrende turizm potansiyeli olan her yer ile ilgileniyoruz. Avrupa, Uzakdoğu, Asya güney ve kuzey Amerika, Avustralya değil sadece uzay turizmi, evrende gidip gezilebilecek yerler, koloniler, gibi fiziki ve sanal turizm alanlarında da oldukça ilgiliyiz.

Bazen, “Bir başka ülkenin, bir başka toplumun turizmi sizi neden alakadar ediyor?” diye sorarlar bize. Gitmesek de görmesek de başka diyarlardaki her bir turistik değerin, insanlığın ortak mirası, dünyanın tüm turistlerinin istifade etme hakkına sahip olduğu bir armağan olduğuna inanırız.

Bir turizm destinasyonunu bazen aşırı turist ilgisinden korumak da gerekir. Turizm Stratejileri Derneği olarak bu konuda da oldukça hassas değerlere sahibiz.

Turizmin, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarına olan katkısının önemini kabul ediyoruz. Bu yüzden, turizmin her dalında, tüm katmanlarıyla ilgileniyoruz. Bizim için bir bölgenin doğal güzellikleri kadar, o bölgenin tarihi, kültürü ve insanı da bir o kadar değerlidir.