Turizm Stratejileri Derneği

Turizm Stratejileri Derneği

Turizmde memnun turist en büyük kazançtır.

Turizm Stratejileri Derneği olarak, sadece tek bir ülke için değil, dünyanın tüm halklarının üzerinde yaşadığı tüm topraklarda bulunan turistik değerler için, yeni ve yenilikçi turizm projeleri geliştirmek, geliştiren kişi ve kuruluşlara destek vermek, turizmin gelecek dönem politikalarına olumlu katkı sağlayabilmek için entelektüel ve maddi kaynaklar sağlamak ve bu kaynakları bir araya getirmek, erklerin, kurum ve kuruluşların ve birer birey olan turistlerin amaç ve hedeflerini turizme zarar vermeden ortak paydada fayda mekanizmaları haline getirmek derneğimizin öncelikli misyonumuzdur.

Turizmin sağlıklı, bereketli ve tüm paydaşları memnun edecek şekilde gelişmesine katkılar sunmak, gelişim evresini tamamlamakta veya daha da ileri bir başarıya taşımakta güçlük çeken turizm fikirlerinin hayata geçmesine vesile olmak temel amacımızdır.

 

Turizm Dünya barışına doğrudan katkı sağlayan en önemli unsurdur. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni ve etkili projeler geliştirmek ve geliştirilmesine destek olmak misyonumuzun özünü meydana getirir.

Geçemediğiniz sınırlar olması ve gitmekten men edildiğiniz topraklar olması bireyleri ve toplumları sinirlendirir. Biler ve saldırganlaştırır. Oya birbirlerinin yaşadıkları ülkelere, şehirlere, kültürlere gidip gelen insanlar gittikleri topraklarda güzel anılar, iyi ilişkiler kuracak olursa tüm bunlar savaş değil, barışı beraberinde getirir.