Sağlık Turizmi

Ulusal Stratejik Fırsat

Açıklama

Derneğimizin Sağlık Turimzi Komsiyonunun araştırmalarından ortaya çıkan sonuç, ulusal ekonomi için umut veriyor.

Ülkemizin potansiyeli, küresel sağlık turizmi pazarında o kadar büyük ki, bu pazardan elde edilebilecek maddi kazanç, Türkiye gibi iki ülkeyi beslayabilecek bir bütçe oluşturabiliyor.

Turizm Stratejileri Derneği, adından da anlaşılacağı üzere ortak akıl imbiğinden süzülmüş turizm projeleri geliştiren ve inandığı projeleri gerçekleştirmek için faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür.

Kuruluşumuzun Sağlık Turizmi Komisyonunun dijital istişare toplantılarında İstanbul odaklı bir Sağlık Turizmi Projesi biçimlendirilmiştir. Global Sağlık Turizmi Pazarında İstanbul şehrinin ayrıcalıklı bir konuma sahip olması için özel stratejiler ile desteklenmiş bir dizi projenin holistik olarak ele alındığı bir eylemler bütünüdür. Projeleri hayata geçirmek için yeterli bilgi birikimi ve enerji mevcuttur.

Sağlık turizmi sektörünü oluşturan tüm paydaşların müşterek faydası için bir kalkınma ve pazarlama projesi geliştirdik.

Sonuç olarak ortaya amaç ve hedefleri belli bir proje çıktı. Aslında 2 yazılım J Biri tamamlanmış, diğeri başlayacak 2 mobi aplikasyondan oluşan. bu sunum dosyası, Sağlık Turizmi Eylem Planımızı içermektedir.

Ülkemizin küresel sağlık turizmi pazarından çok daha büyük bir pay almasını hedefleyen bu proje her ne kadar bir akıllı telefon ve web aplikasyonu gibi görünse de berberinde irili ufaklı projecikler ihtiva eden holistik bir eylem planıdır.

Sağlık turizmi sektöründeki hiçbir paydaşı dışlamayan, bilakis faydalandıran projede; Sağlık turizmi sektör ilgili yürütülecek diğer tüm çalışmalara destek olan bir anlayış ile sektördeki tüm kişi, kurum ve kuruluşların faydasına özen gösterilmiştir.